ul. Łużycka 4  71 314 21 42   kancelaria@parafiaolesnica.pl A A A  

Grupy i wspólnoty /

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa

Opiekun: Ks. Jan Kudlik
Spotkania:

„Ludzkość współczesna, nierzadko zraniona nienawiścią i przemocą, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś zaznać odkupieńczej Krwi Chrystusa. Tej Krwi, która nie została rozlana nadaremnie, ale zawiera w sobie całą moc miłości Bożej i jest rękojmią nadziei, ratunku, pojednania. Jednak by zaczerpnąć z tego źródła, trzeba powrócić do Krzyża Chrystusa, utkwić spojrzenie w Synu Bożym, w Jego przebitym Sercu, w Jego rozlanej Krwi” . Jan Paweł II

W 1808 r. Ks. kanonik Franciszek Albertini wspomagany przez Św. Kaspra del Bufalo, powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Bractwo zrodzone zostało, jako formacja wiary, źródło odnowy Kościoła, szkoła Ewangelii, szkoła miłości - na wzór miłości Chrystusa okazanej przez przelanie Krwi. Kiedy w 1815 r. Papież Pius VII podniósł Bractwo do godności Arcybractwa, zdobyło ono prawo przyjmowania innych wspólnot i bractw z całego świata, przez co otrzymało wymiar uniwersalny, kościelny.

Największym promotorem Arcybractwa Krwi Chrystusa był św. Kasper del Bufalo. Po jego śmierci następcą został ks. Jan Merlini, który aby ułatwić szerzenie się wspólnoty przekształcił Arcybractwo na „Pobożne Stowarzyszenie”, które dzisiaj nazywamy Wspólnotą Krwi Chrystusa. W dniu 1 lipca 1983 r. Stolica Apostolska zatwierdziła nowe struktury i reguły Wspólnoty, odnowione w duchu Soboru Watykańskiego II.

W Polsce Wspólnota Krwi Chrystusa, jako ruch dla świeckich rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Pierwsze publiczne spotkanie odbyło się 20 grudnia 1981 r. w Kościele św. Marcina we Wrocławiu. Wtedy cały naród pragnął wolności i godności, a serca otwarte były dla duchowości płynącej z otwartych ran ukrzyżowanego Chrystusa Pana.Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa biorąc udział w duchowości i działalności Misjonarzy Krwi Chrystusa, wspierają także życie kościoła lokalnego, angażując się w swoich parafiach.

Polem misyjnym dla członków jest przede wszystkim własna rodzina, szkoła, praca i każde miejsce, do którego prowadzą ich codzienne kontakty życiowe. Troszczy się również o siebie wzajemnie i zachęca swoich członków do miłości i dobrych uczynków. Ruch ten skierowany jest do wszystkich – dzieci, młodzieży i starszych.

Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC) przy Parafii św. Jana Apostoła powstała za zgodą Ks. Proboszcza w 1983 roku. Jako ruch katolicki działa na Prawie Kanonicznym (CJC-312-320) w strukturach Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i pod ich kierownictwem duchowym.

Drogą duchową powołania WKC jest:

 •  Poświęcenie się Bogu w tajemnicy Krwi Chrystusa
 • Życie i działanie Wspólnotowe
 • Realizowanie samego siebie w służbie innym

Założycielem naszej Wspólnoty był ks. Marek Tyczyński, który obecnie jest opiekunem Wspólnoty Diecezji Wrocławskiej. Opiekunem wspólnoty jest ks. Sebastian Kruk, wikariusz parafii św. Jana Aposoła. Obecnie w naszej parafii Wspólnota liczy 55 członków, w tym:

 • 35 członków formuje swoją duchowość w 7 grupach modlitewnych: jednej męskiej i sześciu żeńskich.
 • 20 członków indywidualnie realizuje swoją przynależność w Dziele Krwi Chrystusa, jako członkowie Bractwa.

W naszej parafii są również sympatycy, którzy uczestniczą w Mszach Świętych naszej Wspólnoty, modlą się z naszych modlitewników, prenumerują i czytają prasę Wydawnictwa Misjonarzy Krwi Chrystusa itp.

Obecnie opiekunem Wspólnoty jest ks. Jan Kudlik, który pomaga nam w formowaniu naszych sumień i zgłębianiu naszej duchowości przez rozwijanie tematu duchowego w comiesięcznych homiliach i spotkaniach animatorów.

 1. Rozważanie Pisma Świętego podczas cotygodniowego spotkania w grupach celu wspólnej modlitwy, rozważania Pisma Świętego i wybrania Słowa Życia.
 2. Praktykę życia „Słowem Życia” – wybrany przez grupę werset niedzielnej Ewangelii jest drogowskazem w życiu i dawaniu świadectwa z życia tym słowem.
 3. Obejmowanie modlitwą Biskupów, Misjonarzy WKC, Kapłanów, wszystkich parafian a szczególnie chorych z parafii i cały naród Polski (Od marca 2007r Wspólnota włączyła się do wieczystych modlitw za Kapłanów zwanych „Margaretka”)
 4. Uczestnictwo w comiesięcznej Mszy Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie możemy oddać cześć Relikwii św. Marii de Matias, które z Włoch przywiózł nam ks. Tomasz Czabator.
 5. Uczestnictwo w dniach skupienia i rekolekcjach prowadzonych przez Misjonarzy w Domach Misyjnych. (Animatorzy parafialni uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w diecezji, po którym odbywa się przekazywanie tematów członkom grup modlitewnych).
 6. Organizowanie pielgrzymki autokarowej na Jasną Górę na czuwanie nocne u stóp Matki Bożej Królowej Polski przed Świętem Bożego Narodzenia,
 7. Uczestnictwo w odpuście Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi i na uroczystość Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.
 8. Peregrynację obrazów Stacji Przelania Krwi Chrystusa do rodzin członków WKC oraz do rodzin sympatyków pragnących wspólnie modlić się i rozważać cenę naszego zbawienia.

Wspólnota Krwi Chrystusa dla odnowy Kościoła i umacniania jego jedności za zgodą ks. Proboszcza angażuje się w życie własnej parafii przez wykonywanie takich prac jak:

 • Sprzedaż prasy katolickiej, modlitewników, książek wydawanych przez Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz książek religijnych innych wydawców;
 • Przygotowanie na Niedzielę Palmową palm (1500-2000 szt.), z których dochód przeznaczony jest na budowę nowego kościoła Matki Bożej Fatimskiej
 • Na zakończenie oktawy Bożego Ciała robimy wianki z ziół i kwiatów,
 • Na Święto Wniebowzięcia Matki Bożej bukiety z kłosów zbóż, ziół i kwiatów,
 • W Święto Bożego Ciała i na zakończenie oktawy Bożego Ciała, a także na Święto Matki Bożej Różańcowej, Wspólnota przygotowuje jeden z czterech ołtarzy.
 • Udział Wspólnoty w procesjach i poczcie sztandarowym w czasie doniosłych uroczystości parafialnych. (WKC posiada własny sztandar i chorągiew wykonane przez naszą siostrę wspólnotową Annę Bilmon),
 • Uczestniczenie we wszystkich uroczystościach parafialnych przez włączenie się w nie swoją pracą, modlitwą i czuwaniem (np. Nabożeństwa Fatimskie, peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Mola, bł. Karoliny Kózkówny),

W dniu 14 grudnia 2008 r. członkowie naszej Wspólnoty z całego serca dziękowali Panu Bogu za wszystkie łaski i otrzymane dary w okresie 25 lat prosząc o rozwój Wspólnoty, opiekę i błogosławieństwo Boże na dalsze lata.

Kochani sympatycy, przyjmijcie zaproszenie do naszej Wspólnoty, gdyż Chrystus przelał swoją Krew za każdego bez różnicy. Medytacja tej Tajemnicy zachęca nas do zwrócenia się ku tym, których moralne i fizyczne cierpienia mogą być złagodzone.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM
google4e8070dd837324c5.html